2003 yılında kurulan ve bir Ar-Ge Merkezi olan Proline Bilişim; Ortadoğu, Afrika ve Asya Odaklı Türk Teknoloji Şirketidir.

Proline; İstanbul Genel Merkez ve Ankara Bölge Müdürlüğü ile Türkiye’de, Proline Katar ofisi vasıtasıyla da Türkiye’nin yeraldığı bölgede faaliyet göstermektedir. Türkiye’nin yanı sıra Ortadoğu ve Afrika bölgesinde de faaliyet gösteren ve Ar-Ge çalışmalarıyla kendi ürünlerini geliştiren Proline Bilişim; Güvenli Dokümanlar ve Biyometrik Çözümler olmak üzere iki ana yetkinlik alanında yazılım ve donanım ürünleri geliştirmektedir.

Proline, Türkiye’nin akıllı yazılımlarla entegre edilmiş pek çok şehir güvenlik projesinde, 17. Yüzyıl Osmanlı bilgini Katip Çelebi’nin havrasına yönelik olarak KTP adını verdiği çözümü ile bir çok projelere katkı sağlamıştır. Güvenli Şehir düzenlemelerine uygun olarak kamu ve özel kuruluş olan ilgili tüm müşterilerde hayata geçirmiştir. Proline ayrıca Türkiye’de ilk defa 19 Kasım 2012’de yapılan İstanbul Biyometri Zirvesi’nin ve 29-30 Mayıs 2013’de gerçekleştirilen İstanbul Biyometri Konferansı’nın da düzenleyicisidir.

Proline Ar-Ge Projeleri

Ulusal Projeler

Ulusal projelerde, Ar-Ge fonksiyonu Proline’nın canlılığını sürdürmesi bakımından önemli bir etkendir. Bu fonksiyon, Proline’nın öteki bütün fonksiyonlarında rol oynamakta, sonuçta değişen koşullara karşı uyum sağlayan, karşılaştığı sorunlara çözüm bulan, canlılığını sürdürüp büyüme ve gelişmesini sağlayan destekleyici bir özellik göstermektedir.

Uluslararası Projeler

Uluslararası projelerde, sınırların ortadan kalktığı, rekabetin ön plana çıktığı değişen dünya koşullarında, 2011 yılı itibariyle Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylı Ar-Ge merkezi olan Proline, ürün ve hizmet kalitesinde sürekli daha iyiyi aramak, Ar-Ge ve yenilik yoluyla uluslararası düzeyde rekabet edebilir bir yapıya kavuşabilmek için çalışmalarına devam etmektedir.

T.C. elektronik pasaport projesini (e-Pasaport) hayata geçiren ve Bolu’da gerçekleştirilen yeni nesil elektronik kimlik kartı (e-Kimlik) pilot projesinde yer alan Türk teknoloji şirketi; Proline, 1 Eylül 2013 tarihinde tüm özel hastanelerde yürürlüğe giren Sosyal Güvenlik Kurumu Biyometrik Kimlik Doğrulama Projesi’nde kullanılmak üzere 2013 yılında BioPOS cihazını geliştirmiştir

BioPOS ürünü “ICT SUMMIT NOW’14” Zirversinde kullanıcı dostu tasarım ödülü almıştır. T.C. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nün “3’ü Bir Yerde Projesi” kapsamında e-Kimlik, e-Pasaport ve Sürücü Belgeleri’nin tek bir yerden verilmesini uygulamaya geçirmesinde büyük katkı sağlamıştır. Proline, e-Passport, e-Kimlik, e-Ehliyet, e-Seyahat Belgesi gibi çözümlerini NIST, FBI, ICAO ve ISO gibi uluslararası kuruluşlar tarafından ortaya konulan ilgili tüm standartlarla uyumluluk projeleri üretmeye devam etmektedir.

2016 yılında Türkiye’nin en büyük kamu bankası için Biyometrik ATM Giriş Projesi kapsamında BioHSM cihazını geliştirmiş ve sahada yönetimi projesini hayata geçirmiştir. Ayrıca Kriminal Biyometri alanında yer alan BioPAAS ürünü ile dünya pazarına açılan Proline, AB ülkelerinin tüm havalimanlarında hayata geçirilmesi planlanan yeni otomatk geçiş kontrol sistemini geliştiren uluslararası konsorsiyumun Türkiye lideri olarak 2 dalda ödüllü “IDEA 4 SWIFT” projesinde yeralmıştır.

En iyi yaptıklarımız

Değişen dünya koşullarında Proline ürün ve hizmet kalitesinde sürekli daha iyiyi aramak, Ar-Ge ve yenilik yoluyla ulusal ve uluslararası düzeyde rekabet edebilir bir yapıya kavuşabilmek için;

Teknolojik Bilgi Üretilmesini
Üründe Ve Üretim Süreçlerinde Yenilik Yapılmasını
Ürün Kalitesi Ve Standardının Yükseltmeyi
Verimliliği Artırmayı
Üretim Maliyetlerinin Düşürmeyi
Teknolojik Bilginin Ticarileştirilmesini
Rekabet Öncesi Işbirliklerinin Geliştirilmesini
Teknoloji Yoğun Üretim
Girişimcilik Ve Bu Alanlara Yönelik Yatırımlar

Ürün Geliştirme

Ürün geliştirme, Proline içinde yenilikçi, üretilen yeni ürünlerin fikri haklarının korunduğu sistematik bir süreçtir. Yeni ürün geliştirme faaliyeti pazarda üretilen bir ürünü Proline içinde üretmek dahil olmak üzere pazarda olmayan yeni bir ürünü üretmek, var olan ürünü iyileştirmek, ürünü veya hizmeti bugünkü görünüşünden ve işlevlerinden farklı hale getirmek gibi birçok şekilde ortaya çıkabilen faaliyetler zinciridir. Hatta gerektiğinde varolan ürünlerin maliyetini azaltmak, kalitesini yükseltmektir. Her ürün geliştirme sadece Proline içi dinamiklerle sınırlı kalmamakta,dış dünya bilgileri ile birleştirilen faaliyetlerden oluşmaktadır. Yeni ürün geliştirme faaliyetleri altı aşamadan oluşmaktadır;

Fikirlerin oluşturulması
Fikirlerin incelenmesi
İlk dizayn, geliştirme ve test
Pazar analizi ve ekonomik analiz
Son ürün geliştirme
Ürünün pazara sunumu

Yazılım Geliştirme

Teorikte bir iterasyon kodun temizliğine ya da performans artırımına yönelik olabilse de, genellikle sistem artırımlı (incremental) olarak büyür: Başka ifadeyle Artırımlı Gelistirmedir.

Gereksinim belirleme, tasarım, geliştirme ve test aşamalarının sabit olarak düşünüldüğü ve geri dönüşlerin kısıtlı olduğu klasik şelale modeli yerine iteratif ve dinamik yazılım geliştirme metodolojisi kullanılmaktadır. İteratif yaklaşım ile projenin erken safhalarından itibaren çalışan bir yazılım ürünü ortaya çıkmakta ve nihai ürünün iş hedeflerini doğru karşılamasını sağlayacak bilgiler üretilebilmektedir. Her bir iterasyon yazılım ürününe bir dizi yeni özelliği ve davranışı kazandırmayı hedefleyen ve tüm yazılım geliştirme aşamalarını kapsayan süreçlerdir. Iteratif yaklaşımlı yazılım geliştirme projelerinde;

Bütün proje belirli sayıda küçük mini-projelere bölünür.
Bu her bir mini-proje iterasyon olarak adlandırılır.
Her bir iterasyon kendi basına çeşitli aktiviteleri/disiplinleri farklı oranlarda içeren bir mini-projedir.
Her iterasyon sonunun temel amacı, kararlı, bütünleşmiş ve test edilmiş, kısmi olarak bitmiş sisteme ait bir iterasyon sürümü oluşturulur.
İSTANBUL – TÜRKİYE
Merkez Ofis
Şerifali Mah. Alptekin Cad. Proline Plaza No: 71/3 34775 Ümraniye
+90 216 528 62 00
ANKARA – TÜRKİYE
Bölge Ofisi
The Paragon Ufuk Üniversitesi Caddesi No: 3 Kat: 23 06520 Çukurambar Çankaya
+90 312 265 07 00
DOHA – KATAR
Bölge Ofisi
Zigzag Tower A-3408 Wesbay Lagoon – Doha 
 
+974 50 254 175